Ai kurja, läks vett vedama...
Tundub, et sinu browser ja meie leht ei saa kuidagi sõbraks! Palun proovi uuesti mõne uuema browseriga!


Ouch, that went down the drain...
Seems like your browser doesn't like our page. Please try again with a different browser.


Упс! Похоже вашему браузеру не нравиться наша страничка. Попробуйте заново с другим браузером.

nope
Est
Eng
Rus

Aita mereääre ideid teostada! Help to realise seaside ideas! Помоги осуществить приморские идеи нашего города!

Suvel 2015 kogusime ideid Tallinna kesklinna mereääre jaoks. Mitmed maaomanikud on oma lemmikideid teostamas ning linnavalitsus huvitub kaardirakendusest. Sinagi saad mere-Tallinnale kaasa aidata: vali välja oma lemmikidee ja aita see teoks teha! Kui vajad julgustust, kirjuta idee@linnalabor.ee.
Loe ideekorje tingimusi.

In summer 2015 Linnalabor gathered ideas for activating the central seaside of Tallinn. Several landowners are realising their favorite ideas and the city of Tallinn wants to use the mapping tool in the future. You can also contribute: chose your favorite idea and make it happen! If you need advise, write idee@linnalabor.ee.
Read the rules of the call for ideas.

В июле и августе 2015 мы собрали идеи для обновления приморской зоны центральной части Таллинна. Владельцы земли уже осуществляют свои любимые идеи, а также мэрия Таллинна интересуется дальнейшим использование картa meretallinn.ee. Также и ты можешь помочь приморскому Таллинну: выбери свою любимую идею и помоги её осуществить! Если нуждаешься в единомышленниках или смелости, напиши idee@linnalabor.ee!
Ознакомься с представленными идеями!

Tutvu ideedega
Browse the ideas
Мечтайте

Siin võiks olla What if here would be Здесь могли бы быть

siis saab so that тогда можно было бы

Edasi Continue Дальше

Siin võiks olla konterinerkohvik, siis saab ka vihmase ilmaga mere ääres mõnusal aega veeta.

Kai, 16 a

Tallinna kesklinna mereääre ideekorje tingimused

Üldiselt ideekorjest

Linnalabori korraldatava mereääre ideekorje eesmärk on leida ideid, kuidas muuta Tallinna kesklinna mereäär atraktiivsemaks ja aktiivsemaks ning ühendada mereäär paremini kesk- ja vanalinnaga. Igaüks saab esitada idee (või mitu ideed) eesti, inglise või vene keeles.

Esitatud ideedest tekib Tallinna kesklinna mereääre avalikule ruumile omamoodi tulevikunägemus. Ideekorje järel paneb Linnalabor kokku tegevuskava, kust saab igaüks midagi jõukohast ellu viia. Kuna arendused võtavad omajagu aega, saavad mereäärsete maatükkide omanikud ja asutuste esindajad ideekorjest väärt mõtteid, kuidas oma (plaanitavate) elamu- ja ärihoonete ümber olevat avalikku ruumi korraldada ja mere ääres käijatele mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuda.

Mereääre ideekorjet aitavad korraldada uutele ideedele avatud maaomanikud ja arendajad ning linnavalitsus. Toetajad saavad kogutud ideedest välja valida oma lemmikud ja neid teostusvõimalusega premeerida.

Kes võib ideid esitada?

Kõik, kes unistavad mõnusast ja kaasaegsest linnaruumist, merelinnas elamise paremast tunnetamisest, erinevaid tegutsemisvõimalusi pakkuvast mereäärest, mere ääres mõnusast ajaveetmisest, mereäärsete arenduste kiiremast teostumisest.

Milliseid ideid võib esitada?

Unistavaid ideid! Tasub suurelt unistada ja samas mõelda praktiliselt: mis on praegu kesklinna mereäärest puudu, millised muudes merelinnades kogetud (ruumi)lahendused sobiksid Tallinnale, millest unistasid kultuurikilomeetril jalutades või unistad sadamapiirkonnas jahiga seilates. Oodatud on eeskätt linnaruumi, vaba aja veetmise ja mere ääres olemisega seonduvad ideed.

Kuidas ideid esitada?

Ideid saab sisestada ideekorje veebilehel, mobiilirakenduse kaudu või merepäevade infotelgis paberankeedile. Kesklinna mereäär ulatub Russalkast (Pirita tee ja Narva mnt ristumiskohast) Noblessnerini, hõlmates kontaktvööndina (ligipääs merele!) tükikest Kalamaja, vanalinna ja Kadriorgu. Ideed saab esitada punktasukohale. Kui mõni idee puudutab laiemat ala või trajektoori, siis tasub ikkagi valida üks punkt ja selgitada idee tekstina lahti.

Ideed esitades pea meeles, et

 • see pole halamisfoorum, vaid unistamisfoorum. Linnalaboril on õigus ideekorje eesmärgi ja tingimustega sobimatud ideed tagasi kutsuda mitteavaldamist põhjendamata;
 • annetad oma idee(d) korraldajale, seega pole esitatud ideedel autoriõigusi, vaid kõik ideed on mereääre mitmekesistamise vabavara. Veelgi enam, ideekorjega loodame inspireerida mereääre kasutajaid, arendajaid ja muidugi linnavalitsust mereta linna mere-Tallinnaks muutma;
 • sotsiaalmeedias on igaühel võimalus esitatud ideed kommenteerida või end idee teostamisele appi pakkuda, lisada idee juurde inspireerivaid pilte või muud sellist;
 • esitatud ideede kommenteerimisele kehtib heasoovlikkuse reegel, et hoida positiivset ärategemise tooni (seega kommentaarid stiilis “Kust see raha peaks tulema?” jäägu ideekorjest välja).

Kui kaua saab ideid esitada?

Ideekorje sulgub 31. augustil 2015.

Mis ideedest edasi saab?

Linnalabori urbanistid analüüsivad kõiki esitatud ideid, struktureerivad ja komplekteerivad neid vastavalt piirkondadele ja idee iseloomule. Esitatud ideedest tekib uudne ja kasutajakeskne nägemus Tallinna kesklinna mereäärest. See on ideede kogumik, mis ei keskendu krundipiiridele ja detailplaneeringutele, vaid veeäärsele avalikule tegevusruumile. Kogutud ideedest, neist tekkivast välinäitusest ja ideekorje kogumikust saab Tallinna linnale inspiratsiooniallikas mereäärse avaliku ruumi kvaliteedi ja kasutatavuse tõstmiseks ning kaasajastamiseks. Mereäärsetele asutustele ja arendajatele on kogutud ideed vabavara, millega oma arenduse või asutuse atraktiivsust, ligipääsetavust, külastatavust ja seotust mereäärse piirkonnaga tõsta.

Mereääre asutused ja arendajad valivad oma lemmikideed ja auhindavad neid teostusvõimalusega. Ideekorje lõppedes tekib kesklinna mereäärsetesse kohtadesse esitatud ideedest koostatud välinäitus. Maaomanikel ja teistel huvitatud osapooltel on võimalus ideid edasi arendada, koostöös autori ja/või mõne spetsialistiga - niimoodi hakkavad ideed elama oma elu. Bürokraatlikud kooskõlastused ärgu takistagu kogutud ideede realiseerumist mere ääres - selleks ongi ideekorje toetajateks linnaesindajad ja maaomanikud. Korraldajad annavad endast parima, et mõni lihtne (või hoopis hullumeelne?) idee mere ääres septembris ka realiseeruks. Ideekorje toetajatele anname võimaluse valida välja need ideed, mille teostamist nad toetada soovivad.

Mida saab ideede esitamise eest vastu?

Parema mereääre, paindlikuma elukeskkonna, ruumi vahekasutuse levimist Tallinnas, osalemis- ja ärategemisrõõmu, rohkem merelinnas elamise tunnet. Palju head veel!

Auhindu pole, aga mereääre arendajate ja asutuste väljavalitud ideed saavad võimaluse mere ääres teostuda.

Info: idee@linnalabor.ee

Rules of the call for ideas for Tallinn central seaside

About the call for ideas

The aim of the call for ideas, organised by the competence centre Estonian Urban Lab (Linnalabor) is to find ideas how to turn Tallinn central seaside more attractive and active, as well as to better connect the seaside with the city centre and the Old Town. Anyone can submit one or several ideas whether in Estonian, English or Russian language.

From the collected ideas future visions for the public space of Tallinn central seaside will be formed. In addition Linnalabor as the organiser of the call for ideas will draft an action plan so that individuals and organisations can start implementing and realising the gathered ideas.

It is clear that new real estate developments will take time, thus the call for ideas is a great way for seaside developers to gather ideas how to best utilise and mid-use the space around planned housing in order to provide city dwellers diversified use of the seaside.

The call for ideas for Tallinn central seaside is organised in partnership with open-minded landowners and developers as well as with the Urban Planning Department of Tallinn City Government. The partners have the right to pick out their favorite ideas and help in turning these into reality.

Who can submit ideas?

Anyone who dreams about living in a modern and multifunctional city, feeling more attached to living in a seaside city, creating new activities and spaces for spending time at the seaside, contributing to quicker and smarter development of Tallinn central seaside areas.

Which kind of ideas are expected?

Dreamy ideas! Forward-looking ideas! Think out of the box and think big! You can also focus on what is currently missing at Tallinn central seaside. Think about other seaside cities and use of public space that could serve as inspiration for Tallinn. What are the ideas or activities you dream about when walking along Tallinn seaside or while sailing in Tallinn bay?

We hope to receive ideas regarding urban space, spending free time and using the seaside.

How to submit ideas?

Ideas can be submitted on the web page of the call for ideas, through a mobile app or in person in the information tent set up at Tallinn Sea Days (17-19 July 2015).

Tallinn central seaside extends from Russalka (Pirita and Narva maantee intersection) to the Noblessner quarter, incorporating some parts of Kalamaja, the Old Town and Kadriorg as the contact zone. On the web page and through the mobile app it is possible to submit an idea for a certain location. If you want to submit an idea for a wider area or trajectory, choose a suitable location on the map and then explain the idea more in detail in the text section.

When submitting ideas bear in mind:

 • The call for ideas is a forum to present innovative ideas regarding seaside development, not a place to complain about the current seaside. Linnalabor retains the right to remove submitted ideas that do not adhere to the concept and the rules of the call for ideas.
 • There are no copyrights for the submitted ideas. Once you submit an idea it becomes freeware for improving Tallinn central seaside. The call for ideas wants to inspire active seaside users, seaside developers and urban planners to turn Tallinn into real sea city.
 • To help realising the submitted ideas, everyone is encouraged to comment the submitted ideas as well as to offer help or support for the realisation. You can also add inspirational pictures and photos to illustrate your ideas or comments.
 • When commenting proposed ideas the rule of goodwill applies. We encourage positive feedback and constructive criticism, therefore there is no space for negative comments like „Who is going to finance this?“.

What is the deadline for submitting ideas?

The call for ideas lasts until 31st of August, 2015.

What happens to the gathered ideas?

Urbanists of Linnalabor will analyze all the submitted ideas and structure them according to location and character. Presented ideas will be the base for an innovative and user-friendly vision of Tallinn central seaside area. It will be a compendium of ideas, which does not focus on plot borders or detail planning, but instead on the active use of public seaside space. The gathered ideas along with the open-air exhibition of the results of the call for ideas will inspire and motivate Tallinn to raise the quality and modernize the use of seaside public space. Presented ideas will be freeware for the seaside landowners and developers to raise their developments more attractive, accessible and better connected to the city center.

Seaside organisations and developers will pick out their favourite ideas and will support them in making them happen. Based on the results of the call for ideas there will be an outdoor exhibition at the waterfront. Landowners and other stakeholders have the opportunity to enhance proposed ideas in collaboration with the author and/or corresponding specialists – this is how the ideas will start living their own life! Bureaucratic arrangements should not be on the way of bringing the seaside to life – that is why the call for ideas is supported by the City Government of Tallinn and seaside landowners. Linnalabor as the organiser will give its best to see the realization of a few simple (or maybe crazy?) ideas already in September 2015. The supporters of the call for ideas will get the chance to pick out their favourite ideas and be a part in making them happen.

What will I get for submitting an idea?

Better seaside, versatile living environment, temporary use of space in Tallinn, joy of participation, stronger sense of living in a seaside city. And a lot more!

There are no prizes but the seaside organisations and developers will pick out their favourite ideas and support their realization!

Info: idee@linnalabor.ee

Условия сбора идей о морском побережье в центре Таллинна

О сборе идей

Цель сбора идей о морском побережье LINNALABOR является – найти идеи того, как сделать прибрежную зону в центре Таллинна привлекательнее и активнее, а также лучше интегрировать побережье с центром и старым городом. Каждый может представить идею (или несколько идей) на эстонском, английском или русском языке.

Из представленных идей сформируется своеобразное видение будущего прибрежного общественного пространства в центральной части города Таллинна. По окончании сбора идей гражданское объединение Linnalabor составит программу действий, в которой каждый сможет найти для себя посильную задачу и претворить ее в жизнь. Поскольку развитие территории занимает время, благодаря сбору идей владельцы прибрежных земельных участков и представители учреждений получат ценные идеи для организации общественного пространства в окрестностях (планируемых) жилых и коммерческих зданий и предложения многообразных возможностей гуляющим по берегу моря.

В организации сбора идей о морском побережье помогают открытые предложениям землевладельцы и девелоперы, а также городская управа. Спонсоры отберут лучшие идеи из предложенных и в качестве премии предоставят возможности для осуществления таковых.

Кто может представить идеи?

Все те, кто мечтают о приятном и современном городском пространстве, о лучшем ощущении факта проживания в морском городе, о прибрежной зоне с возможностями для различной деятельности, о приятном времяпрепровождении у моря, о скорейшем осуществлении проектов развития прибрежной зоны.

Какие идеи можно представить?

Мечтательные! Следует мыслить широко и при этом подходить практично: чего сейчас недостает в прибрежной зоне центра города, какие (пространственные) решения из других морских городов подошли бы для Таллинна, о чем вы мечтали, гуляя по километру культуры или о чем мечтаете, ходя под парусом в районе порта. Прежде всего, ожидаются идеи, связанные с городским пространством, проведением свободного времени и пребыванием на берегу моря.

Как представлять идеи?

Идеи можно ввести на сайте акции, при помощи мобильного приложения или посредством бумажной анкеты в палатке информации на морских днях. Берег моря в центре города простирается от Русалки (место пересечения Пирита теэ и Нарвского шоссе) до Ноблесснера, места доступа к морю захватывают часть Каламая, старого города и Кадриорга. Можно представлять идеи точечно. Если какая-либо идея касается более широкой территории или траектории, то следует все же выбрать одну точку и разъяснить идею в виде текста.

Представляя идеи, помните, что

 • это не книга жалоб, а обсуждение мечтаний. Linnalabor имеет право отклонить и отказать в публикации без объяснения причины идеям, не соответствующим цели и условиям сбора идей;
 • вы жертвуете свою идею (идеи) организаторам, то есть у представленных идей нет авторских прав и все идеи находятся в свободном пользовании для улучшения многообразия берега моря. Более того, при помощи сбора идей мы надеемся вдохновить пользующихся морским берегом, девелоперов и, конечно же, городскую управу превращать город без моря в морской Таллинн;
 • в социальных медиа у всех есть возможность комментировать представленные идеи или самому предложить помощь в осуществлении идеи, добавить к идее вдохновляющие изображения и т.п.;
 • для комментирования идей действует принцип благожелательности, чтобы сохранять позитивный и конструктивный тон (поэтому пускай на сборе идей не будет комментариев в стиле «А где взять деньги?»).

Как долго можно представлять идеи?

Сбор идей прекратится 31 августа 2015.

Что дальше произойдет с идеями?

Урбанисты Linnalabor проанализируют все представленные идеи, смогут структурировать и скомплектовать их в соответствии с регионами и их характером. Из представленных идей возникнет новое и ориентированное на пользователя видение морского берега центральной части города Таллинна. Это сборник идей, не зацикленный на границах участка и детальных планировках, в фокусе которого –общественное прибрежное пространство для деятельности. Собранные идеи, созданная по их мотивам уличная выставка и сборник идей станут источником вдохновения для города Таллинна при повышении и модернизации качества и использования прибрежного общественного пространства. Прибрежные учреждения и девелоперы могут свободно использовать собранные идеи для повышения привлекательности, доступности, посещаемости и укрепления связи своего учреждения или девелоперского проекта с прибрежным районом.

Прибрежные учреждения и девелоперы отберут наиболее понравившиеся идеи из предложенных и в качестве премии предоставят возможности их осуществления. По завершении сбора идей в прибрежных местах в центре города возникнет составленная из представленных идей уличная выставка. У землевладельцев и других заинтересованных сторон будет возможность развивать идеи и дальше, в сотрудничестве с автором и/или иным специалистом – так идеи заживут собственной жизнью. Пускай бюрократические согласования не препятствуют реализации идей на берегу моря – именно поэтому сбор идей поддерживают представители города и землевладельцы. Организаторы сделают все от себя зависящее, чтобы какая-нибудь простая (или наоборот безумная?) идея была бы реализована на берегу моря уже в сентябре. Спонсорам сбора идей мы предоставим возможность выбрать те идеи, осуществление которых они хотят поддержать.

Что можно получить за представление идей?

Лучший берег моря, более гибкую жизненную среду, распространение разнообразного использования пространства в Таллинне, радость участия и удовлетворения проделанной работой, больше чувства жизни в морском городе. И много чего еще!

Призов нет, но выбранные приморскими девелоперами и учреждениями идеи смогут осуществиться на берегу моря.

Info: idee@linnalabor.ee

Ai kurja, läks vett vedama. Palun proovi uuesti!
Ouch, that went down the drain... Please try again!
Упс, не правильно. Пожалуйста, попробуйте еще раз!

Oma idee esitamiseks vali kaarti liigutades õige asukoht ja vajuta lipule või tutvu juba esitatud ideedega.

To submit your idea: drag the map and chose the right spot and then press the flag. You can also read already submitted ideas.

Для предложения своей идеи, выберите на карте место и нажмите на флажок или ознакомьтесь с уже представленными идеями.

+
-